Jak rozmawiać o Cybersecurity z biznesem? – Krzysztof Bryła

Jedni mówią o technikaliach drudzy o korzyściach. Jak znaleźć porozumienie?
Jak przekonać sponsora projektu, że warto inwestować w bezpieczeństwo od samego początku?