Czym zajmuje się Project Manager w IT?

czym zajmuje się project manager

Żeby odpowiedzieć na pytanie “czym zajmuje się Project Manager w IT” zajrzyjmy najpierw do oficjalnych definicji. Wg PMBoK, kierownik projektu: jest to osoba, wyznaczona przez organizację prowadzącą projekt, do przewodzenia zespołowi projektowemu, który to zespół odpowiada za osiągnięcie celów projektu.

Według DSDM: “Oprócz przewodzenia na wysokim poziomie zespołowi developerskiemu (agile), rola ta skupia się na zarządzaniu środowiskiem pracy, w którym powstaje i ewoluuje rozwiązanie.”

Te opisy są dość ogólne. Najważniejsze jest to, że Project Manager przewodzi zespołowi, a to cały zespół odpowiada za realizację projektu.

Przejdźmy teraz do szczegółów.

Czym zajmuje się Project Manager w IT?

Poniżej znajdziesz listę obszarów i aktywności, którymi zwykle zajmuje się Project Manager.

🛫Uruchamianie projektu (kick-off)

 • Project Manager odpowiada za start projektu. Czyli przygotowuje tzw. kartę projektu, która zwykle zawiera następujące informacje:
 1. Cel projektu,
 2. Kluczowe terminy i ograniczenia czasowe,
 3. Budżet (szacowany),
 4. Role i odpowiedzialności (wstępny skład zespołu),
 5. Zakres prac na wysokim poziomie,
 6. Etapy, kamienie milowe,
 7. Najważniejsze ryzyka,
 8. Wszelkie inne ograniczenia.
 • Project Manager uzyskuje aprobatę karty projektu od sponsora projektu.
 • Po uzyskaniu akceptacji Project Manager organizuje spotkanie uruchamiające projekt, tzw. kick-off.

💻Perspektywa IT

Z perspektywy IT kluczowe jest uwzględnienie całego procesu wytwarzania oprogramowania. Nie tylko samego kodowania, ale także testowania, wdrażania i finalnego przekazania produktu do utrzymania.

🗺️Tworzenie planów

Project Manager odpowiada za przygotowanie wszelkich planów, czyli opracowuje m.in.:

 • Plan zarządzania projektem, komunikacją, zakresem, zasobami itd. – w zależności od potrzeb.
 • Listę celów do osiągnięcia w ramach projektu (kryteria sukcesu).
 • Zakres prac, który pozwoli osiągnąć te cele.
 • Zapotrzebowanie na zasoby i alokację w ramach zadań.
 • Harmonogram prac.

💻Perspektywa IT

Z perspektywy tego, czym zajmuje się Project Manager w IT, ważne jest dobranie odpowiednich osób do zespołu już od samego początku. Kierownik Projektu zwykle nie ma wystarczających kompetencji z każdej dziedziny IT, żeby przygotować samodzielnie plan czy zakres prac. Potrzebne będą więc konsultacje ze specjalistami z danych obszarów (np. Backend, Frontend, Inżynieria Wymagań, Testowanie, Administracja).

👥Zarządzanie zespołem

Project Manager ma prowadzić zespół od kick-off’u po szczęśliwe zakończenie projektu. Dlatego też zajmuje się:

 • Dobieraniem odpowiednich osób do zespołu, w odpowiednim czasie. Nie każdy jest potrzebny w projekcie na full-time.
 • Motywowaniem członków zespołu.
 • Budowaniem atmosfery pracy wspierającej realizację celów.
 • Rozwiązywaniem konfliktów w zespole.

💻Perspektywa IT

W projektach IT pracują też ludzie, więc kompetencje przywódcze są tak samo ważne, jak w innych projektach. Istotne jest to, że ze względu na względnie wysokie zarobki w IT motywowanie poprzez premie i dodatki materialne nie zawsze działa. Potrzebna jest większa kreatywność Project Managera.

📊Monitorowanie projektu

Kierownik projektu w trakcie trwania całego projektu:

 • Monitoruje postęp względem harmonogramu i innych ustaleń.
 • Obserwuje kluczowe wskaźniki (KPI) i reaguje w razie potrzeby.
 • Kontroluje koszty projektu.

💻Perspektywa IT

Monitorowanie postępu w projektach IT jest sporym wyzwaniem ze względu na wiele zależności technicznych i organizacyjnych. Z drugiej strony, zarządzanie budżetem jest uproszczone, gdyż podstawę rozliczeń stanowią zwykle wypracowane godziny. Nie ma kosztów materiałów, dostaw itd.

📑Komunikacja i raportowanie

Ten obszar to często jest coś, czym zajmuje się Project Manager, ale wolałby tego nie robić. Czyli:

 • Przygotowywanie raportów z postępu projektu dla interesariuszy.
 • Otrzymywanie raportów od liderów poszczególnych zespołów i łączenie ich we wspólne zestawienia.
 • Prowadzenie bieżącej komunikacji z interesariuszami.

💻Perspektywa IT

W projektach IT są często stosowane narzędzia, które generują raporty i zestawienia. Może to znacząco skrócić czas potrzebny na raportowanie postępów przez Kierownika Projektów.

⚠️Zarządzanie ryzykiem

Kierownik Projektu ma za zadanie monitorować wszelkie zagrożenia oraz szanse dla projektu (ryzyka). Czyli:

 • Identyfikuje ryzyka wspólnie z zespołem.
 • Opracowuje strategie reakcji na ryzyko.
 • Zapewnia rezerwy niezbędne w przypadku, gdy ryzyko się zmaterializuje.
 • Monitoruje wystąpienie ryzyka i w razie potrzeby reaguje zgodnie z ustaleniami z rejestru.

💻Perspektywa IT

IT tak jak każda branża ma bardzo specyficzne ryzyka. Dlatego przygotowując taki rejestr, koniecznie posiłkuj się materiałami przygotowanymi typowo dla IT.

✅Zarządzanie jakością

W zakresie obowiązków Project Managera jest też zarządzanie jakością w projekcie. Czyli:

 • Przygotowuje plan zapewnienia jakości.
 • Kontroluje produkty pod względem jakościowym.
 • Reaguje w przypadku znaczących odchyleń.

💻Perspektywa IT

W projektach IT zapewnienie jakości jest często mylone z kontrolą jakości. Jakość w IT można zapewnić na wiele sposobów. Testowanie w tym pomaga, ale nie jest jedyną opcją.

🛠️Wdrażanie narzędzi

Nie zawsze wdrożeniem narzędzi zajmuje się Project Manager. Kierownik Projektu ma jednak często wpływ na rodzaj narzędzi używanych do zarządzania projektem.

💻Perspektywa IT

W projektach IT narzędzia i automatyzacja to codzienność. Nie ma więc problemu z wprowadzaniem nowych narzędzi. Możliwe jest też szybkie napisanie własnych narzędzi lub dodatków do już istniejących aplikacji.

🔚Zamykanie projektu

I przyszedł czas na zakończenie projektu. Zanim wszyscy się rozejdą do innych zadań, to Project Manager:

 • Archiwizuje wszystkie dokumenty, plany, harmonogramy. Jest szansa, że przydadzą się w kolejnym, podobnym projekcie.
 • Spisuje lekcje projektowe. Tak, żeby w następnym projekcie uniknąć tych samych błędów.
 • Przygotowuje raport końcowy w relacji do początkowych założeń, celów, ograniczeń itd. (ocena sukcesu).
 • Zapewnia przekazanie produktów do etapu utrzymania.
 • Organizuje spotkanie zamykające projekt. Najlepiej dla całego zespołu.

💻Perspektywa IT

Z perspektywy IT nie ma wielkich różnic. Dzięki stosowaniu narzędzi informatycznych archiwizacja materiałów jest dużo prostsza. Ważne jest przekazanie oprogramowania razem z całą dokumentacją do działu wsparcia, który będzie utrzymywał i rozwijał dalej ten produkt.

Podsumowanie – czym zajmuje się Project Manager w IT?

Podsumowując to, czym zajmuje się Project Manager:

 1. Uruchomienie i zamknięcie projektu.
 2. Planowanie prac w projekcie, komunikacji, składu zespołu i wielu innych aspektów.
 3. Przywództwo – przewodzenie i motywowanie.
 4. Monitorowanie postępów i raportowanie.
 5. Reagowanie na zmiany i zagrożenia.

Pokażę Ci jak zarządzać zespołem w IT ⬇️


0 0 Oceny
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie

Artur Guła konsultacje IT

0
Co o tym sądzisz? Podziel się opinią!x